Fázisjavítás

Egyéni és automatikus fázisjavító berendezések telepítése, üzembehelyezése
Helyszíni teljesítményregisztrációs mérések végzése

Gyors megoldás a magas villanyszámla csökkentésére, a fázisjavítás!
Jelentős megtakarítás érhető el a meddő áram kompenzálásával, fázisjavítással.
A pazarlás elkerülhető a meddőteljesítményt kompenzáló, fázisjavító berendezés beépítésével!

Mi az a fázisjavítás?

1. Az induktív ellenállás

Ha a váltakozó áramú áramkörben az izzó mellé vasmagos tekercset is teszünk, a lámpa gyengébben világít. Ennek oka az önindukció.
A változó feszültség miatt a tekercsben állandóan változik a mágneses mező, Faraday törvénye és a Lenz szabály értelmében a csökkentő hatást az induktív ellenállással jellemezzük.

Az induktív ellenállás jele XL Mértékegysége V/A = Ω (ohm)
XL = ωL = 2π f L Ahol ω körfrekvencia (=2πf); L induktivitás; f frekvencia;

2. A kapacitív ellenállás

Ha a kondenzátort váltakozó áramú körbe kötjük, az folyamatosan feltöltődik és kisül, az elektronok rezgő mozgást végeznek, emiatt elmondható, hogy a kondenzátor "vezeti" az áramot. A vezetés azért van idézőjelben, mert amikor pozitív a teljesítmény, a kondenzátor felveszi az energiát a hálózatból, feltöltődik, az áramforrás energiája a kondenzátor elektromos mezőjének energiájává alakul, a negatív teljesítmény során ez a folyamat ellentétes irányban játszódik le.

A kondenzátor tehát ebben az esetben nem tekinthető fogyasztónak, mert amennyi energiát felvesz, annyit vissza is ad az áramforrásnak.

A kapacitív ellenállás jele Xc Mértékegysége: Ω (ohm)
Xc = 1/Cω = 1/2π f C Ahol C kapacitás

3. A fázisjavítás

Ha csak tiszta induktív vagy kapacitív ellenállást kapcsolunk a hálózatra, akkor áram ugyan folyik a vezetőben, de effektív teljesítmény nincsen, így nem kell a szolgáltatónak fizetni az energiafelhasználásért.
Ugyanakkor a távoli generátortól a távvezetéken át is folyik áram, és ez melegíti a vezetéket, tehát a vill. erőműveknél veszteség jelentkezik.
Ez a veszteség az üzemek vasmagos tekercseket tartalmazó nagyobb berendezéseinél, gépeinél igen jelentős lehet, még akkor is, ha nem tisztán induktív ellenállásokról, hanem 0° és 90° közötti fáziskésést okozó fogyasztókról van szó.

Ahhoz, hogy a távvezetékeken az energiaveszteség minél kisebb legyen a hasznosított (és a fogyasztó számára kifizetett) energiához képest — a fázisszöget minél kisebbre kell csökkenteni.
Az áramszolgáltató veszteségeinek csökkentése érdekében kötelező az induktív jellegű fogyasztóknál a fázisjavítás.
A tekercs fáziskésleltető hatását fázisjavító kondenzátorokkal javítjuk.